Kontakt

Bratislavská teplárenská a.s.
Turbínová 3
829 05 Bratislava

Kontaktná osoba – príslušný špecialista služieb zákazníkom:


Mgr. Peter Hulík

špecialista služieb zákazníkom
* peter.hulik@mhth.sk
' +421 907 703 020 | +421 2 573 72 332


Mgr. Alena Szöllösyová

špecialista služieb zákazníkom
* alena.szollosyova@mhth.sk
' +421 917 814 906 | +421 2 573 72 305


GPS koordináty: 48°09’16.9“N, 17°08’50.8“E (48.154690, 17.147444)

Charakteristika spoločnosti
Bratislavská teplárenská, a.s., Turbínová 3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 829 05
Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel Sa, vložka č. 2851/B,
IČO: 35 823 542,
DIČ: 202 028 5245,
IČ DPH: SK 202 028 5245

Mapa