Vitajte na stránke zákazníckeho portálu spoločnosti Bratislavská teplárenská, a.s.

Zákaznícky portál Vám umožňuje jednoduché prezeranie faktúr, spotrieb tepla a zmluvnej dokumentácie.
Pre prihlásenie zadajte Používateľské meno (číslo obchodného partnera) a heslo, ktoré Vám bolo zaslané na kontaktný e-mail a ktoré si môžete kedykoľvek zmeniť. Pre uľahčenie používania je Vám k dispozícii Používateľská príručka.

Veríme, že nájdete na ňom potrebné informácie.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom funkčnosti a obsahu portálu, kontaktujte svojho manažéra služieb zákazníkom.